ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฐิติพิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2529 เพื่อดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันภายใต้ยี่ห้อเอสโซ่ บนถนนสายหลักเส้นต่างๆในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ

ศูนย์อบรมด้านน้ำมันและความปลอดภัย

อบรมบัตรพลังงาน
สถานีบริการน้ำมัน
ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
ผู้ดูแลถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน

บัตร ADR
หลักสูตรพื้นฐาน /พิเศษแท็งก์

อบรมบุคคลากร TSM