ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฐิติพิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2529 เพื่อดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันภายใต้ยี่ห้อเอสโซ่ บนถนนสายหลักเส้นต่างๆในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ