กลุ่มบริษัทในเครือวีวรา
Veevara Group

เกี่ยวกับเรา

Essoห้างหุ้นส่วนจํากัด ฐิติพิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2529 เพื่อดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันภายใต้ยี่ห้อเอสโซ่ บนถนนสายหลักเส้นต่างๆในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อรองรับปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ

หจก. ฐิติพิทยาจึงได้เริ่มขยายกิจการเพื่อสร้างโครงข่ายรากฐานอันยั่งยืนในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและจัดตั้ง บริษัทบุรีรัมย์ วี. อาร์. ขนส่ง จํากัดขึ้นในปีพ.ศ. 2535 และเปลี่ยนชื่อจาก หจก. ฐิติพิทยา เป็น บริษัท วีวราออยล์ จํากัด ในปีพ.ศ. 2538โดยยังคงดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และเริ่มดําเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมัน รวมถึงธุรกิจจําหน่ายตั๋วรับน้ำมัน เพื่อส่งเสริมให้แต่ละส่วนดําเนินธุรกิจได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปีพ.ศ. 2538 บริษัทวีวราออยล์ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท วีวรา (1995) จํากัดขึ้น เพื่อรองรับยอดขายและปริมาณการใช้น้ำมันของธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

about05

about04

about03

about01

ในปัจจุบัน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือวีวราได้ขยายใหญ่ขึ้นและครอบคลุมการจําหน่ายสินค้าและบริการทั่วประเทศไทยอย่างครบวงจรดังนี้

1. ธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการก๊าซ แอล. พี. จี.
3. ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
4. ธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ธุรกิจขายตั๋วรับน้ำมันเชื้อเพลิง
6. ธุรกิจให้บริการและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
7. ธุรกิจให้บริการและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ปั้มและถังกักเก็บน้ำมัน
8. ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งข้าวสาร

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันกว่า30ปี กลุ่มบริษัทฯ วีวราได้ยึดหลักและคํานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นมิตรและได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบความจริงใจและคุณภาพสูงสุดของสินค้าให้แก่ลูกค้าตลอด 24ชั่วโมง ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทในเครือวีวรามีจํานวนทั้งสิ้น 6 บริษัท
1. บริษัท วีวราออยล์จํากัด
2. บริษัท วีวรา (1995) จํากัด
3. บริษัท บุรีรัมย์เมืองปราสาทหิน จํากัด
4. บริษัท รุดหน้าออยล์ทรานสปอร์ต จํากัด
5. บริษัท บุรีรัมย์วี. อาร์. ขนส่ง จํากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วี. อาร์. ออยล์

 

วีวรา “จริงใจ ปลอดภัย ได้คุณภาพ”